TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Fönsterbyte

Just nu pågår ett arbete på naturum Getterön med att byta alla panoramafönstren i kafét. Prognosen är att det mesta kommer att vara klart innan tomten kommer, alltså dagarna innan julafton. På grund av detta kommer det under veckodagarna, måndag-fredag att bli en störning av fågellivet och detta kanske kan påverka örnutfodringen? Vi kommer att fortsätta med örnutfodringen om inget annat inträffar under denna period. Ha koll på vår hemsida och blogg för löpande information.

fonster1

fonster2