TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Fortsatt God Jul!

Vinden viner utanför naturum. Vattnet har stigit på reservatet vilket i sin tur ställer in örnutfodringen. 15-20 havsörnar finns nu på Julaftonsmorgonen på reservatet. Äntligen har snickarna och målarna blivit klara med fönsterbytena. Endast lite utomhusarbeten återstår.
Nästa vecka har vi öppet på måndag 26/12 samt på fredag 30/12 klockan 10-16.

Välkomna och fortsatt God Jul!
/Mikael Nord
fonster