TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Aftonfalk

Sedan några dagar har en ung aftonfalk visat sig vid Södra näs i södra delen av Varberg. Aftonfalken är en smäcker liten falk som häckar öster om Sverige. Vissa år kan den uppträda i lite större antal hos oss. Väder och vindar har varit gynnsamma den senaste tiden för artens uppdykande. Det speciella med aftonfalken är att det är den enda falken av två som ofta ryttlar när den spanar efter diverse större insekter i vegetationen. Den andra är den mer talrika tornfalken som häckar här. Det andra lite speciella med just aftonfalkar är att dom ofta är mycket mer orädda än andra rovfåglar. Ofta kan man utan problem stå på 10-15 meters avstånd från den orädda falken. Den övervintrar huvudsakligen i Östafrika så falken på bilden har en lång väg kvar till sitt övervintringsområde.

Afton
Aftonfalk. Södra näs 2015-08-26
Foto: Mikael Nord