TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Fåglar i tusentals!!

Efter en längre tid med varma vindar från ostsektorn verkar nu ett mer ostadigt väder komma in. Vädret som varit (och är just nu) har varit mycket gynnsamt för sträckande och rastande fåglar utmed vår kust. På Getterön har det observerats gott om diverse rovfågelsarter som bruna kärrhökar i betydande antal, sparvökar, pilgrimsfalkar, havsörnar mm. Det rastar dessutom 1000-tals gäss av diverse artr samt mängder med vadare. Med andra ord en tidpunkt på året med goda chanser att få upplevA ett inferno av fåglar på Getterön och utmed vår underbara Västkust.

_U2E8766
Getterön 2015-08-24. Foto: Mikael Nord