TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Vintern är här!

Nu har det varit vinter några dagar. I går föll det snö och prognosen visar fortsatt kyla.
På reservatet ett par blå kärrhökar, många havsörnar, fjällvråk, ormvråkar, pilgrimsfalk, tornfalk, salskrakar, vittrut och en hel del annat.
Välkomna ut!

bild (13)
Fotograferad via en tubkikare med en Iphone 4S. Avstånd ca 500 meter och genom en fönsterruta.
Vittrut Foto: Mikael Nord