TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Våren knackar på dörren

Vintern håller på att övergå i vår. Skärfläckan, tofsvipor, större strandpipare, gravänder och sånglärkor anländer dag för dag. Havsörnarna har blivit färre. Nu händer det verkligen saker i naturen hela tiden. Väderprognosen lovar fint väder de kommande dagarna så inflödet av nya vårfåglar lär fortsätta. Vi kommer att utfodra havsörnarna åtminstone fram till söndag, därefter kommer matningen att upphöra eller fasas ut.
Välkomna ut till ett fågelliv som nu blir rikare för varje dag på reservatet.

Avosetta
Skärfläcka. Foto: Mikael Nord