TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Utfodring av havsörn

Många är ni som frågar, mailar, ringer och sms:ar om vår publika havsörnsmatning på Getteröns naturreservat. Vi på naturum Getterön förväntar oss ett svar i dagarna om vi överhuvudtaget får fortsätta med denna enorma succé.
Anledningen är att Länsstyrelsen utreder om matningen stör andra övervintrande fåglar på reservatet?? Sedan flera år tillbaka för vi statistik över detta och vi anser oss helt säkra på att så inte är fallet, kanske rentav tvärtom. Havsörnar finns ändå på reservatet dagligen men dessa sitter oftast på längre avstånd än om vi skulle mata in dom. Hav förtröstan och kolla hemsidan. Vi kommer att meddela det förväntade positiva svaret så fort det kommer. Kanske kan vi börja med matningen i början av januari? Den som väntar på något gott.
Trevlig helg!
Foto: Mikael Nord