TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

SKÄRFLÄCKANS DAG

Söndagen den 7:e april hälsar vi skärfläckorna välkomna med ”Skärfläckans dag”.
Vi kommer att erbjuda kikarvisning mm från NSO och Zeiss.
Välkomna!