TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Rovfåglar

Söndagen den 11.9 kommer Getteröbutiken att vara stängd mellan klockan 10:45 till ca 13:30. Personal från Getteröbutiken kommer då att hålla en guidning  med inriktning på rovfågelspaning vid Lassaberget som ligger i närheten av naturum. Ni som är intresserade av att följa med på denna lilla utflykt är välkomna till VOF-huset norr naturum vid 11.00.
Mikael Nord / Getteröbutiken

Havsörn. Foto: Mikael Nord

Bild3