TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Nya skyltar.

Nu har vi satt upp ett par nya informationsskyltar ute vid Getterövägen i anslutning till besöksparkeringen. Vi vill ju gärna visa upp våra unika havsörnar som man kan njuta av från naturum. Finns det något motsvarande i vårt land?

Eagle1

eagle2

eagle3

eagle4
Nöjda skyltuppsättare, Raymond och Mikael 🙂