TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Nu kommer dom!

Nu är det verkligen full fart på flyttfåglarna. Varje morgon hörs nya sångstrofer från buskar och träd. De första näktergalarna kan nu avnjutas utanför naturum Getterön. Lövsångaren har nu blivit en av de vanligaste fåglarna, hörs i princip överallt. Vi befinner oss nu i en brytpunkt när det verkligen kan lossna med inflödet av fågel. Blir det bara lite varmare väder………

Alba
Ägretthägrar Veselången. Foto: Mikael Nord