TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Lokatten

Dina spår visar ditt kroppsspråks precision.

Och när jag såg dem, gjorde jag denna reflexion:

Mi lo mi lo på snöklädd stubbe du sto,

utan att avslöja e endaste klo,

därför vet jag att du är e lo.