TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Kungsfågel

Vi välkomnar Gunnar Henriksson som en av naturums gästbloggare för 2020.

Här kommer en betraktelse om kungsfågeln.

KUNGSFÅGEL

 

              Visst! Jag är liten, endast 5 gram tung.

            Förmodligen är jag världens minsta kung,

         och för att klara vinterns kalla nätter

           på sikt,

           måste jag faktiskt varje dag äta 3 gånger

            min egen vikt.

          För er människor att klara samma dos,

         fodras 250 grillade med mos.

 

Foto: Gunnar Henriksson