TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Kafét åter öppet

Nu har kylan mildrats något och vattenledningarna har åter tinat, så nu finns det rinnande vatten igen på naturum. Kafét åter öppet.
Välkomna!!

bild (51)
Havsörn. Foto: Mikael Nord