TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

HÖSTSPÄNNING

Naturens egen installation har paletterats
Något liknande har väl av konstnärer sällan presterats.
Vi har fått våra sinnen,
för att upptäcka alla dessa konstverk att bevara i våra minnen.
De finns där överallt och enkelheten är dess signum.
Du ser dem hela tiden om du är närvarande i naturens magnum.