TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Havsörnarna

Det stora gömslet på Getteröns naturreservat utanför naturum kommer att genomgå en smärre renovering under perioden 19-23/10. Under dessa dagar kommer gömslet att vara stängt. Naturligtvis finns andra möjligheter att njuta av alla havsörnar. Själva naturum Getterön har öppet varje dag 10-16 och alldeles norr om naturum finns en utsiktsplats som är öppen dygnet runt. Matningen fortgår som vanligt.
Välkomna!

Bild1
Reservatet 2015-10-19. Foto: Mikael Nord