TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Havsörnarna på Getterön

Succén fortsätter med havsörnsmatningen på Getteröns naturreservat. Nu när vintern äntligen har anlänt med snö, is och kyla samlas havsörnarna på platser där det finns gott om föda.
Den 29.1 inräknades den högsta summan för denna vinter, nämligen 33 olika havsörnar på en och samma gång utanför naturum Getterön! Nya individer avläses hela tiden. Just nu håller fem olika havsörnar till på reservatet som är födda och ringmärkta i Finland. Den äldsta av dessa (örnen på det bifogade fotot) är tio år gammal och de yngsta är födda 2018. Flera adulta havsörnar ses nu också och de flesta är omärkta och då lite svårare att ha koll på.
Vintervädret ser ut att fortsätta en tid till så nu är chanserna verkligen stora att få se och uppleva havsörnar på närhåll. Matningen sker dagligen och den är som vanligt belägen ute på reservatet rakt väster om naturum Getterön. En av de bättre observationsplatserna är från det stora gömslet ett par hundra meter sydväst om naturum.
Välkomna!

En tioårig havsörn som just nu gästar Getterön. Födelseland Finland.
Foto: Mikael Nord