TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Havsörnarna på Getterön.

Vi får många frågor angående den publika havsörnsmatningen som pågår på Getteröns naturreservat i nära anslutning till naturum Getterön.
Framöver skall vi försöka hålla er uppdaterade med anledning av just detta. När matas det? Vilken tid på dagen läggs maten ut? Kan man se havsörnarna även när naturum är stäng? Frågorna är många och kanske kan denna blogg bli ett bra bollplank för dessa och andra frågor. Inläggen kommer även att delas på bland annat naturum Getteröns Facebook-sida.
Det aktuella läget just nu är att maten vi lägger ut till örnarna börjar ta slut. I och med alla helger så har det varit svårt att hämta påfyllning. I morgon torsdag kommer förhoppningsvis en sändning med ca 500 kg fiskrens från Fiskexporten att vara tillgänglig. Det finns dessutom några lådor med kött från Öströö fårfarm och Lillegården kvar så behovet kommer nog att tillgodoses över helgen och även några dagar in i nästa vecka då vi förhoppningsvis kan fylla på med mer kött efter helgernas ledighet.
Utfodringen sker i princip dagligen och då oftast i samband med soluppgången. De senaste dagarnas hårda vindar har gjort det omöjligt att utfodra då vattennivån höjts med nästan en meter och reservatet varit översvämmat. Med andra ord bör man hålla koll på väderprognoserna för att vara säker på att vädret inte ställer till det.
Hur ser då örntillgången ut? I och med det mycket varierade vädret som varit den senaste tiden så har även havsörnarna varierat i antal. Man kan vara säker på att det alltid finns någon havsörn att spana in. Antalen har de senaste veckorna varierat mellan 2-15 exemplar. Individerna som ses varierar också mycket mer än vad man kanske kan tro. Vissa fåglar ses varje dag, andra ses med åtskilliga dagars mellanrum och en del individer kanske bara stannar till vid något enstaka tillfälle.
Som exempel kan nämnas havsörnen som är bifogad i bloggen med bilder. Denna individ är ringmärkt som bounge på Åland 2013. Vintern därefter dök den upp på Getterön och den har därefter haft Getterön med omnejd som sin övervintringsplats. Denna vinter dök den upp första gången 14.12 2018. Därefter dröjde det ända till idag då den åter svävade över reservatet. Hur kan man då känna igen just denna havsörn? Det bästa kännetecknet är att den är ringmärkt och den har då den lämnat sitt ”fingeravtryck”. Dessa ringar är oftast lätta att läsa av då siffror och bokstäver tydligt framträder på foton och vid kikarspan. Redan från början skilde sig ringarna på denna finne (det är en hanne) ut sig från andra ringmärkta havsörnar på att den hade mycket svåravlästa ringar. Förmodligen på grund av att ringarna var av dålig kvalitet. Dock har koden FO50 kunnat utläsas och vips kan man individbestämma den finska havsörnen.
Alla ringmärkta havsörnar rapporteras till Ringmärkningscentralen dit alla svenska ringmärkta fåglar bör rapporteras. Detta är av yttersta vikt då man då bland annat kan följa de olika havsörnarnas rörelsemönster och överlevnad.
Havsörnar ruggar generellt på sommaren och till nästkommande vinter har de bytt ut diverse vingpennor och kroppsfjädrar. Den finska havsörnen som ni ser på bilderna känns även lätt igen på att den tredje handpennan utifrån räknat på höger vinge gått av på mitten. Detta kännetecken kommer att finnas på örnen hela vintern fram tills den ruggar och byter ut just denna handpenna, kanske i sommar?
Välkomna ut till Getterön för ett besök. Våra öppettider är fredag-söndag klockan 10-16. På lördagar har vi havsörnsguidning och då samlas vi inne i naturum Getterön klockan 09.00. Det går som sagt alldeles utmärkt att komma ut till Getterön de dagar då vi har stängt för havsörnarna finns där. Ett par observationsplatser är speciellt lämpliga, en utsiktsplats som är belägen ett hundratal meter norr om naturum Getterön samt ett större gömsle beläget ute i vassen ganska nära besöksparkeringen.