TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Havsörnar

För tillfället jobbar man med att slå vegetationen på häckningsöarna utmed Getterövägen. När detta arbete utförs kommer inga havsörnar fram som tidigare. Vi återkommer så snart arbetet är klart och örnarna förhoppningsvis kommer tillbaka.