TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Havsörnar

Arbetet med att slå vegetationen i Dammen är klart. Minst tolv olika havsörnar fanns vid utfodringen utanför naturum i dag på morgonen.
Välkomna ut!

Havsorn2
Foto: Mikael Nord