TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Fotografera via Swarovski ATX/ATS

Fantastiska möjligheter har öppnats med ny teknik att fotografera via tubkikare. Detta system fungerar även på modellen ATS.