TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Domherren gillar att få lång näsa!

Det närmar sig jul, och snart är det dags att skicka årets julkort. Även i år lär en hel del domherrar flyga kors och tvärs över landet på julkort. Ingen annan fågel är nämligen så vanlig på julkorten som domherren. Men ibland blir det fel: Ett ganska vanligt julkortsmotiv visar domherrar i en havrekärve – och havre är ingen mat för en domherre. Visst kan det hända att domherrar slår sig ner i en kärve, och i nödsituationer kan domherrarna möjligen hålla till godo med havre om det inte finns någon annan föda. Alternativt landar de i kärven av misstag, ditlockade av en flock gulsparvar.

Ett av många julkort med domherrar i en havrekärve.

Sveriges tomtemålare framför andra, Jenny Nyström, är en av dem som bidragit till missuppfattningen att domherrar gillar havre. Hon gjorde en närmast stilbildande målning av en tomte som reser en stolpe med en havrekärve på en takås – och genast kommer domherrar och andra fåglar och slår sig ner. Många andra har följt i Jenny Nyströms spår under de drygt 75 år som gått: En havrekärve fylld av domherrar hör till de klassiska julkorten. Fåglarnas röda bröst står vackert mot den gula kärven, men bilden är som sagt inte sann.

För en domherre är som sagt havrekärnor på sin höjd något av nödproviant. Vid fågelmatningen är det i stället solrosfrön och hampfrön som står på menyn. Ute i naturen äter domherren under vinterhalvåret bland annat frön från ask och lönn samt rönnbärskärnor – förutsatt det finns sådana kvar. Lönnen tappar sina frön, som sitter gömda vid basen på de så kallade lönn-näsorna. För att domherrarna ska hitta dessa under vintern, måste det alltså vara barmark.

Längre fram under vårvintern tar domherren gärna knoppar, inte minst från olika Prunus- och Malus-arter, det vill säga knoppar på körsbär och plommon respektive äpplen. Denna vana gjorde en gång att domherren var illa sedd i fruktträdgårdar fram emot vårkanten, och i äldre trädgårdsböcker kan man läsa följande: ”Träden skall också skyddas mot domherrar och andra liknande skadedjur som vid denna tid uppträder i talrika flockar och äter upp knopparna.”

I naturen äter domherren mycket frön från ask och, som här, lönn. Man kan uttrycka det som att domherren gillar att få lång näsa! Foto: Göran Johansson

Framför allt är domherren en gäst vid fågelmatningarna i de mellersta och norra delarna av Sverige. Allra vanligast vintertid är den i Jämtland och angränsande landskap. Där är domherren den talrikaste fågeln vid fågelmatningarna. Men just denna höst och förvinter har det varit förhållandevis gott om domherrar även i södra Sverige. De har ännu inte kommit fram till fågelmatningarna i någon nämnvärd omfattning. Tack vare den milda inledningen på vintern har de fortfarande lätt att hitta mat ute i naturen, inte minst lönn-näsor!

Anders Wirdheim