TILL NATURUMS NYA HEMSIDA

Ägretthäger på besök!

Ägretthäger filmad med en Iphone 4S via en Zeiss DiaScope 85mm med Novagrade adapter. Getterön 20140713.